06 44 44 30 12 werkgroep@aa-emmen.nl

Terugkijkend op mijn verslaving

Als ik iets zou moeten zeggen over hoe ik terugkijk op mijn verslaving

dan zou ik bijvoorbeeld schrijven:

Sluipkruipsabbelaar

Fles aan de mond.

Aan de drank.
Voor de bank.
Op de grond.
Kouwe kont.

Bericht van de bank.
Aan de grond.
Aan de rand
van verstand.

Op TV het werelds gedoe.
Verenigde noties van Bankie Moe.
Je sluipt kruipt slabbert naar bedje toe.

Maar ik denk niet dat zoiets geschikt is voor op een site…

Hartelijke groeten,

Een AA’er